Tot aan mijn enkels in de modder gestaan om deze boer samen met zijn kaas en één van zijn koeien te fotograferen. Gelukkig heb ik dit op een mooie winterdag kunnen plannen.

De koe wordt van stal gehaald.

De koe en ik moesten wennen aan elkaar. Uiteindelijk besloten niet te flitsen om de koe niet te laten schrikken.

Eerste test foto's.

Standpunt bepalen.

Standpunt wordt uiteindelijk geïmproviseerd en mede bepaald door de koe.

En het uiteindelijke resultaat:

Definitieve foto